Zawarcie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący nr: 10/2023 Data sporządzenia: 2023-06-16 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zawarcie umowy inwestycyjnej Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr: 4/2023 Data sporządzenia: 2023-05-15 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za I kwartał 2023 roku Podstawa prawna: §5 ust.