Przesunięcie daty premiery gry RIN: The Last Child

Raport bieżący nr: 25/2023 Data sporządzenia: 2023-09-08 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Przesunięcie daty premiery gry RIN: The Last Child Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Klabater S.A.

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Starward Rogue”

Raport bieżący nr: 24/2023 Data sporządzenia: 2023-08-17 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Starward Rogue” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr: 14/2023 Data sporządzenia: 2023-06-22 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat:  Zmiana stanu posiadania Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.