Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KLABATER.COM

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego KLABATER.COM („Platforma”) prowadzonego przez Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa („Klabater”).

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z Platformy było dla użytkowników odwiedzających nasz serwis wygodne i bezpieczne. Niniejszy dokument („Polityka Prywatności”) wyjaśnia zasady na jakich wykorzystywane są w ramach Platformy pliki Cookies oraz przetwarzane są dane osobowe użytkowników będących odbiorcami usług oferowanych za pośrednictwem Platformy.

 1. PLIKI COOKIES ORAZ LOGI SYSTEMOWE

Co to są pliki Cookies?

Pliki Cookies (po polsku tzw. Ciasteczka), to dane informatyczne, w szczególności drobne pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie) użytkowników odwiedzających strony internetowe. Pliki Cookies „informują” serwer, m.in. że w przeszłości wysłano już z tego samego komputera lub smartfona zapytanie o dany adres WWW. Przy kolejnym połączeniu się ze stroną internetową, pliki Cookies znajdujące się na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być odczytane przez serwer i służyć dostosowaniu strony do jego preferencji oraz w celach statystycznych jej administratora.

Do czego Platforma używa plików Cookies?

W ramach Platformy wykorzystujemy pliki Cookies, aby zapewnić użytkownikom najwygodniejsze korzystanie z Platformy. Dzięki plikom Cookies możliwe jest:

 • zapamiętywanie ustawień użytkowników korzystających z Platformy, takich jak np. rozmiar czcionki,

 • tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Platformy, co umożliwia ulepszanie, optymalizowanie i rozwijanie jej struktury, zawartości i funkcjonalności.

Jakie pliki Cookies używane są w ramach Platformy?

W ramach Platformy wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • stałe, to pliki Cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików Cookies przez użytkownika

 • tymczasowe, to pliki Cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www

 • własne, to pliki Cookies umieszczone na stronie www przez Klabater

 • zewnętrzne, to pliki Cookies umieszczone na stronie www przez podmioty zewnętrzne, np. do prowadzenia anonimowych statystyk przez Google Analytics.

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać plików Cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkowników Platformy.

Jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej dotyczące plików Cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie przechowują pliki Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednak w każdym czasie istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej aż do całkowitej blokady zapisywania Cookies. W takim przypadku korzystanie z Platformy przez użytkownika nadal będzie możliwe, lecz niektóre jego funkcje mogą nie działać poprawnie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień ciasteczek oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (w celu zapoznania się ze szczegółami należy kliknąć w linki znajdujące się poniżej):

Jeśli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie Cookies oznacza to, że Cookies będą zamieszczone w jego urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Logi systemowe

Niezależnie od plików Cookies, przy każdej wizycie użytkownika w Platformie, na naszych serwerach automatycznie zapisywane są informacje, które następnie są do nas przekazywane przez przeglądarkę internetową. Informacje te są zapisywane w postaci logów systemowych, które zawierają:

 • dane związane z wykorzystywaną przeglądarką wraz z jej wersją w formacie UAString (User Agent)

 • adres IP, z którego nastąpiło wejście

Informacje zawarte w logach systemowych wykorzystywane są przede wszystkim w celu zarządzania Platformą, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z pracą serwerów, analizowania potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa w ramach Platformy, jak również w celach statystycznych.

 1. PRZETWARZANIE DANYCH

Platforma przeznaczona jest dla osób, które są zainteresowani usługami oraz produktami oferowanymi przez Klabater. W ramach współpracy z użytkownikami, Klabater gromadzi szereg danych dotyczących użytkowników. Niektórym spośród tych danych można przypisać charakter danych osobowych. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie te dane osobowe, które użytkownicy podali Klabater wypełniając formularz niezbędny do podjęcia kontaktu z użytkownikiem, wyrażając zgodę na ich przetwarzanie.

 1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG PLATFORMY

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

W ramach prowadzenia Platformy, Klabater przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • Pseudonim.

Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z Platformy i którzy udostępnili swoje dane osobowe jest Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników Platformy będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia na najwyższym poziomie usług za pośrednictwem drogi elektronicznej przez Klabater, polegających na nawiązywaniu kontaktów, które mogą zostać wykorzystane przy ewentualnej przyszłej współpracy pomiędzy użytkownikami a Klabater.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną jest udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzane danych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych, jednak niepodanie danych skutkować będzie niemożnością korzystania przez użytkownika z niektórych usług zawartych w Platformie.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Każdy użytkownik, który podał nam swoje dane osobowe, ma prawo zwrócić się do Klabater o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, a także może nieodpłatnie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: contact@klabater.com.

Ponadto, każdemu użytkownikowi, który podał Klabater swoje dane osobowe, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: contact@klabater.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klabater będzie w dalszym ciągu uprawnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do wykonywania obowiązków ciążących na Klabater z mocy prawa.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników korzystających z Platformy żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem:

 • podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Klabater nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki bezpieczeństwa

Dane naszych użytkowników są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe są przechowywane przez okres od dnia udzielenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych, do dnia jej wycofania.

 1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników, którzy udostępnili swoje dane osobowe w celach marketingowych jest Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników będą przetwarzane w celu prowadzenia marketingu produktów i usług oferowanych przez Klabater – za uprzednią zgodą użytkownika.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Klabater przetwarza następujące kategorie danych osobowych przekazanych w celach marketingowych przez użytkowników będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • Pseudonim.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą jest udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, o ile użytkownik odrębnie udzielił Klabater takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzane danych w celach marketingowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Każdy użytkownik, który podał nam swoje dane osobowe w celach marketingowych, ma prawo zwrócić się do Klabater o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W szczególności, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów marketingu produktów i usług oferowanych przez Klabater, użytkownik może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: contact@klabater.com.

Ponadto, każdemu użytkownikowi, który podał Klabater swoje dane osobowe w celach marketingowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: contact@klabater.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem:

 • podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Klabater nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki bezpieczeństwa

Dane naszych użytkowników są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika przechowywane są przez okres od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych do dnia jej wycofania.

 1. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELU OTRZYMYWANIA INFORMACJI HANDLOWYCH

Administrator

Administratorem danych osobowych użytkowników, którzy udostępnili swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji handlowych jest Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 6/12, 00-503 Warszawa.

Cele przetwarzania danych osobowych

Dane użytkowników będą przetwarzane w celu przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe – za uprzednią zgodą użytkownika.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Klabater przetwarza następujące kategorie danych osobowych przekazanych w celu przekazywania informacji handlowych dla użytkowników będących osobami fizycznymi:

 • Imię i nazwisko;

 • Adres e-mail;

 • Pseudonim.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą jest udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych, o ile użytkownik odrębnie udzielił Klabater takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody na przetwarzane danych w celu otrzymywania informacji handlowych jest dobrowolne i nie ma prawnego obowiązku podania takich danych.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Każdy użytkownik, który podał nam swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji handlowych, ma prawo zwrócić się do Klabater o zapewnienie wglądu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowanie, przeniesienie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W szczególności, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celu przesyłania informacji handlowych przez Klabater, użytkownik może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania.

W celu wykonania powyższych uprawnień osoba, której dane dotyczą, powinna wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: contact@klabater.com

Ponadto, każdemu użytkownikowi, który podał Klabater swoje dane osobowe w celu otrzymywania informacji handlowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych, poprzez złożenie oświadczenia na adres poczty elektronicznej: contact@klabater.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych

Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników żadnym podmiotom trzecim za wyjątkiem:

 • podmiotów świadczących usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Klabater nie przekazuje danych osobowych poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Środki bezpieczeństwa

Dane naszych użytkowników są chronione przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, pozyskiwaniem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem wbrew przepisom prawa oraz zniszczeniem, zmianą lub utratą.

Profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Okres przechowywania

Dane osobowe użytkownika przechowywane są przez okres od dnia udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji handlowych do dnia jej wycofania.

ROZDZIAŁ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiany Polityki Prywatności

Klabater zastrzega sobie uprawnienie do zmiany zasad określonych w Polityce Prywatności gdy potrzeba lub obowiązek dokonania takich zmian będą zdeterminowane dalszym rozwojem lub postępem technologicznym, a także gdy taka zmiana będzie uwarunkowana zmianą przepisów prawa. W takim przypadku informacja o wprowadzeniu zmian oraz nowy tekst Polityki Prywatności zostaną niezwłocznie udostępnione na Platformie.

Kontakt z Administratorem

W przypadku gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych, treści tej Polityki Prywatności lub kwestii w niej podniesionych, bardzo prosimy o kontakt: contact@klabater.com.