Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Ruinarch”

Raport bieżący nr: 5/2023 Data sporządzenia: 2023-03-21 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Ruinarch” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport roczny za 2022 rok

Raport bieżący nr: 03/2023 Data sporządzenia: 2023-03-20 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2022 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Podstawa prawna: §5 ust.