Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Tin Can”

Raport bieżący nr: 13/2022 Data sporządzenia: 2022-07-18 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Tin Can” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.