Raport roczny za 2020 rok

Raport bieżący nr: 02/2021 Data sporządzenia: 2021-03-19 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2020 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Castle on The Coast”

Raport bieżący nr: 2/2021 Data sporządzenia: 2021-02-09 Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A. Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Castle on The Coast” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.