Ustalenie daty premiery gry „Starward Rogue” na platformach konsolowych

Ustalenie daty premiery gry „Starward Rogue” na platformach konsolowych

Raport bieżący nr: 01/2024
Data sporządzenia: 2024-01-11
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Ustalenie daty premiery gry „Starward Rogue” na platformach konsolowych
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd spółki Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2023, informuje o ustaleniu na dzień 25 stycznia 2024 roku daty premiery gry „Starward Rogue” jednocześnie na platformach konsolowych: Sony PlayStation 4/5, Microsoft Xbox One/X|S oraz Nintendo Switch.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2024-01-11 Robert Wesołowski Członek Zarządu