Akcjonariat

Akcjonariat

Akcjonariusz Robert Wesołowski posiada:

  • bezpośrednio 2.705.811 akcji Spółki (30,50% kapitału zakładowego Spółki),

  • dających prawo do 2.705.811 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (30,40% ogółu głosów).

 

Akcjonariusz Michał Gembicki posiada:

  • bezpośrednio 2.602.600 akcji Spółki (29,24% kapitału zakładowego Spółki),

  • dających prawo do 2.602.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (29,24% ogółu głosów).