Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 08/2021 Data sporządzenia: 2021-06-18 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 07/2021 Data sporządzenia: 2021-06-18 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.