Przesunięcie daty premiery gry The Amazing American Circus

  Raport bieżący nr: 16/2021 Data sporządzenia: 2021-07-13 Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A. Temat: Przesunięcie daty premiery gry The Amazing American Circus Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej z Discovery Licensing, Inc.

  Raport bieżący nr: 15/2021 Data sporządzenia: 2021-06-23 Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A. Temat: Podpisanie aneksu do umowy licencyjnej z Discovery Licensing, Inc. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.