Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Cultist Simulator”

Raport bieżący nr: 8/2024 Data sporządzenia: 2024-05-27 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Cultist Simulator” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

  Raport bieżący nr: 09/2024 Data sporządzenia: 2024-05-13 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport roczny za 2023 rok

Raport bieżący nr: 4/2024 Data sporządzenia: 2024-03-18 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport roczny za 2023 rok Podstawa prawna: §5 ust.