Przesunięcie daty premiery gry RIN: The Last Child

Raport bieżący nr: 25/2023 Data sporządzenia: 2023-09-08 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Przesunięcie daty premiery gry RIN: The Last Child Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Klabater S.A.

Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Starward Rogue”

Raport bieżący nr: 24/2023 Data sporządzenia: 2023-08-17 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry „Starward Rogue” Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr: 11/2023 Data sporządzenia: 2023-08-04 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 roku Podstawa prawna: §5 ust.