Raport bieżący nr: 15/2022
Data sporządzenia: 2022-08-24
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Ustalenie daty premiery gry własnej Emitenta „Moonshine Inc.” na platformie PC
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje o ustaleniu na 27 października 2022 roku daty premiery gry własnej Emitenta: „Moonshine Inc.” na platformie PC.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-08-24 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-08-24 Michał Gembicki Członek Zarządu