Raport roczny za 2023 rok

Raport bieżący nr: 4/2024 Data sporządzenia: 2024-03-18 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport roczny za 2023 rok Podstawa prawna: §5 ust.

Zmiana adresu Spółki

Raport bieżący nr: 2/2024 Data sporządzenia: 2024-03-01 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zmiana adresu Spółki Podstawa prawna: §6 ust. 14.1.

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr: 33/2023 Data sporządzenia: 2023-12-29 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zmiana stanu posiadania Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Zmiana stanu posiadania

Raport bieżący nr: 32/2023 Data sporządzenia: 2023-12-29 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zmiana stanu posiadania Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.