Zmiana daty premiery gry Kaiju Wars na platformie Nintendo Switch

Raport bieżący nr: 24/2022 Data sporządzenia: 2022-11-14 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zmiana daty premiery gry Kaiju Wars na platformie Nintendo Switch Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd spółki Klabater S.A.

Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Emitenta

Raport bieżący nr: 20/2022 Data sporządzenia: 2022-11-07 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Zawarcie porozumienia pomiędzy akcjonariuszami Emitenta Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr: 15/2022 Data sporządzenia: 2022-11-07 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku Podstawa prawna: §5 ust.