Raport roczny za 2021 rok

Raport bieżący nr: 03/2022 Data sporządzenia: 2022-03-21 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2021 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Podstawa prawna: §5 ust.