Raport bieżący nr: 09/2024 Data sporządzenia: 2024-05-13 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport roczny za 2023 rok

Raport bieżący nr: 04/2024 Data sporządzenia: 2024-03-18 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2023 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Podstawa prawna: §5 ust.

Raport okresowy za III kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr: 13/2023 Data sporządzenia: 2023-11-14 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za III kwartał 2023 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr: 11/2023 Data sporządzenia: 2023-08-04 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport okresowy za I kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr: 4/2023 Data sporządzenia: 2023-05-15 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za I kwartał 2023 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport roczny za 2022 rok

Raport bieżący nr: 03/2023 Data sporządzenia: 2023-03-20 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2022 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Podstawa prawna: §5 ust.

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport kwartalny nr: 15/2022 Data sporządzenia: 2022-11-07 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr: 11/2022 Data sporządzenia: 2022-08-16 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport okresowy za I kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr: 4/2022 Data sporządzenia: 2022-05-16 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Podstawa prawna: §5 ust.

Raport roczny za 2021 rok

Raport bieżący nr: 03/2022 Data sporządzenia: 2022-03-21 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2021 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Podstawa prawna: §5 ust.