Ustalenie daty premiery gry „Terraformers” na platformach konsolowych PlayStation i Xbox

Ustalenie daty premiery gry „Terraformers” na platformach konsolowych PlayStation i Xbox

Raport bieżący nr: 27/2023
Data sporządzenia: 2023-09-14
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Ustalenie daty premiery gry „Terraformers” na platformach konsolowych PlayStation i Xbox
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd spółki Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka” „Emitent”], w nawiązaniu do
raportu bieżącego ESPI nr 1/2023, informuje o ustaleniu na dzień 26 września 2023 roku daty
premiery gry „Terraformers” jednocześnie na dwóch platformach konsolowych PlayStation _PS4 i
PS5_ i Xbox _One, X/S_.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-09-14 Robert Wesołowski Członek Zarządu