Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect

Raport bieżący nr: 12/2023
Data sporządzenia: 2023-08-17
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj 17 sierpnia 2023 roku powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z Kancelarią Kramer i Wspólnicy sp.j. z siedzibą w Warszawie o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji nowej emisji serii F.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-08-17 Robert Wesołowski Członek Zarządu