Raport okresowy za II kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr: 11/2022 Data sporządzenia: 2022-08-16 Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA Temat: Raport okresowy za II kwartał 2022 roku Podstawa prawna: §5 ust.