Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr: 08/2023
Data sporządzenia: 2023-06-30
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 29 czerwca 2023 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-30 Robert Wesołowski Członek Zarządu