Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr: 10/2023
Data sporządzenia: 2023-08-02
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2023 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 5 stycznia 2023 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku był termin 14 sierpnia 2023 roku.

Nowym terminem publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 roku jest 4 sierpnia 2023 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-08-02 Robert Wesołowski Członek Zarządu