Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport okresowy za III kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr: 15/2022
Data sporządzenia: 2022-11-07
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2022 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-07 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-11-07 Michał Gembicki Członek Zarządu