Kalendarium

Kalendarium

Harmonogram publikowania raportów okresowych przez Emitenta w 2022 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport okresowy kwartalny za I kwartał 2022 r. – 16 maja 2022 r.
  • raport okresowy kwartalny za II kwartał 2022 r. – 16 sierpnia 2022 r.
  • raport okresowy kwartalny za III kwartał 2022 r. – 14 listopada 2022 r.
  • raport okresowy roczny za 2021 r. – 21 marca 2022 r.