Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Aneta Siedlecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Aneta Siedlecka została powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 r. Kadencja upływa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.

Aneta Siedlecka jest absolwentką studiów magisterskich na Wydziale Ekonomii na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aneta Siedlecka posiada 15-letnie doświadczenie w zakresie kontrolingu finansowego między innymi w takich spółkach jak Inter Cars S.A. czy Robert Bosch Sp. z o.o. W trakcie swojej kariery zawodowej odpowiedzialna była również za relacje inwestorskie spółek notowanych na GPW oraz NewConnect. Ponadto zajmuje się kontrolingiem w Grupie Kapitałowej 4fan Media S.A. oraz prowadzi własną spółkę, której głównym profilem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Marcin Wardaszko – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Wardaszko został powołany na Członka Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r.

Adiunkt i kierownik Katedry Metod Ilościowych & Informatyki, Dyrektor MBA IT na Uniwersytecie Koźmińskim i adiunkt na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Vorarlberg. Przedstawiciel i trener Riva Solution GmbH w Polsce i Azji Wschodniej. Partner współpracujący w HCD Learning Ltd, Szanghaj, Chiny. Ekspert DGBL w Ministerstwie Cyfryzacji i Narodowym Instytucie Badawczym Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2003 roku trener i twórca gier symulacyjnych i systemów grywalizacji dla edukacji, biznesu i doradztwa. Autor wielu publikacji na temat uczenia się opartego na grach i poważnego projektowania gier. Pasjonat projektowania gier, autor i współautor około 60 publikacji naukowych. Fellow w Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz Prezydent International Simulation and Gaming Association (2019-2020) oraz członek SAGSAGA. Laureat nagrody CEEMAN 2019 Champion in Teaching Award za innowacyjny program uczenia się oparty na grze VR. Aktywnie uczy, bada i publikuje na temat gier i gier do nauki, nauczania i angażowania ludzi. Entuzjastyczny zwolennik gier i grywalizacji oraz członek sieci ekspertów grywalizacji, wierzy, że gry i grywalizacja zmienią sposób, w jaki się uczymy i pracujemy.

Piotr Milewski – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Milewski pochodzi z Gdyni i jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2010 roku profesjonalnie związany jest z branżą gier i edukacji. W firmie TREFL SA pracował na stanowisku Kierownika Produktu Karty i Gry Karciane, zaś w Young Digital Planet SA pełnił rolę specjalisty działu R&D do spraw gier edukacyjnych i grywalizacji oraz redaktora i autora sekcji “Modern Education is Fun” w “The Book of Trends in Education 2.0”. Oprócz pracy designera gier, w 2015 roku ruszył ścieżką akademicką. Jest starszym wykładowcą na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na najstarszym polskim w pełni growym kierunku studiów, Gamedec: Humanistyka Drugiej Generacji. Ze studentami dzieli się wiedzą praktyczną i teoretyczną z takich przedmiotów jak projektowanie gier planszowych i karcianych, gry edukacyjne, grywalizacja, gry miejskie i ARG czy zarządzanie projektem. Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni pracuje na stanowisku asystenta dydaktycznego w Katedrze Systemów Informatycznych. Od 2018 na stałe współpracuje z gdyńską firmą Sirius Game Studio projektując gry niecyfrowe. Jest autorem ponad 100 gier larpowych, miejskich, planszowych, karcianych oraz wydarzeń z gatunku immersive experiences. Dwukrotnie nagrodzony nagrodą za najlepszy scenariusz gry larpowej w konkursie “Złote Maski”. W 2018 roku wraz z Mikołajem Wicherem odebrał nagrodę Śląskiego Klubu Fantastyki “Śląkfa” w kategorii Wydawca Roku za redakcję pierwszego polskiego zbioru gier larpowych “Prism vol.1: Queer”.

Paweł Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Wesołowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i
kontroli jakości złożonych procesów inwestycyjnych i budowlanych. Od 2017 roku prowadzi firmę PWR Budownictwo sp. z o.o. świadczącą m.in. usługi due diligence oraz technical diligence.

Marek Trojanowicz– Członek Rady Nadzorczej

Marek Trojanowicz obecnie pełni rolę CTO w spółce z branży med-tech BrainScan sp. z o.o., współzałożyciel i udziałowiec EduSense SA firmy z branży robotyki i edukacji, współzałożyciel i udziałowiec w CTA sp. z o.o. – pionier technologii VR i AR w zastosowaniach rozrywkowych, szkoleniowych i medycznych. Założyciel i udziałowiec w Professor Why SA producencie oprogramowania edukacyjnego dla dzieci i młodzieży , współzałożyciel spółki InteliWISE S.A., specjalizującej się w automatyzacji rozwiązań HelpDesk oraz inteligentnych Chatbotów.
W przeszłości związany z portalem Wirtualna Polska oraz wydawnictwem Optimus Nexus, Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku Informatyka oraz doktor filozofii Uniwersytetu
Rzeszowskiego.