Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Lista członków rady nadzorczej

Aneta Siedlecka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Aneta Siedlecka została powołana na Przewodniczącą Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 r. Kadencja upływa w dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
Od ponad 20 lat zajmuje się kontrolingiem finansowym w spółkach handlowych, m.in. Inter Cars S.A., Robert Bosch. W trakcie swojej kariery zawodowej odpowiedzialna byłam również za relacje inwestorskie spółek notowanych na GPW i NewConnect. Obecnie prowadzę własną spółkę, której głównym profilem działalności jest usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Brak powiązań.

Marcin Wardaszko – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Wardaszko został powołany na Członka Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r.

Adiunkt i kierownik Katedry Metod Ilościowych Informatyki, Dyrektor MBA IT na Uniwersytecie Koźmińskim i adiunkt na Uniwersytecie Nauk Stosowanych Vorarlberg. Przedstawiciel i trener Riva Solution GmbH w Polsce i Azji Wschodniej. Partner współpracujący w HCD Learning Ltd, Szanghaj, Chiny. Ekspert DGBL w Ministerstwie Cyfryzacji i Narodowym Instytucie Badawczym Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2003 roku trener i twórca gier symulacyjnych i systemów grywalizacji dla edukacji, biznesu i doradztwa. Autor wielu publikacji na temat uczenia się opartego na grach i poważnego projektowania gier. Pasjonat projektowania gier, autor i współautor około 60 publikacji naukowych. Fellow w Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz Prezydent International Simulation and Gaming Association (2019-2020) oraz członek SAGSAGA. Laureat nagrody CEEMAN 2019 Champion in Teaching Award za innowacyjny program uczenia się oparty na grze VR. Aktywnie uczy, bada i publikuje na temat gier i gier do nauki, nauczania i angażowania ludzi. Entuzjastyczny zwolennik gier i grywalizacji oraz członek sieci ekspertów grywalizacji, wierzy, że gry i grywalizacja zmienią sposób, w jaki się uczymy i pracujemy.

Brak powiązań.

Michał Gembicki – Członek Rady Nadzorczej

Michał Gembicki został powołany do Zarządu Emitenta przez założycieli Spółki na podstawie aktu zawiązania Spółki z dnia 23 listopada 2017 r. Michał Gembicki posiada wykształcenie wyższe. W 2002 r. ukończył studia magisterskie i inżynierskie na Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2019 piastował jako manager w firmach CD Projekt SA oraz CDP SP. z o.o. Jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego oraz fundacji Indie Games Poland.

Jest jednym z założycieli i byłym członkiem zarządu, a także akcjonariuszem spółki dysponującym >5% akcji.

Paweł Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Wesołowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, nadzorowaniu i
kontroli jakości złożonych procesów inwestycyjnych i budowlanych. Od 2017 roku prowadzi firmę PWR Budownictwo sp. z o.o. świadczącą m.in. usługi due diligence oraz technical diligence.

Jest jednocześnie bratem Roberta Wesołowskiego – Członka Zarządu.

Marek Trojanowicz– Członek Rady Nadzorczej

Obecnie pełni rolę przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce z branży me-tech BrainScan Sp. z o.o., współzałożyciel i udziałowiec EduSense S.A. firmy z branży robotyki i edukacji. Współzałożyciel i udziałowiec w Professor Why S.A. producencie oprogramowania edukacyjnego dla dzieci i młodzieży – pionier technologii VR i AR w zastosowaniach rozrywkowych i edukacyjnych. Współzałożyciel spółki InteliWISE S.A., specjalizującej się w automatyzacji rozwiązań HelpDesk oraz inteligentnych Chatbotów. Jeden z fundatorów fundacji StartUp Hub Poland.

Główne obszary zainteresowań to Uczenie Maszynowe i Sztuczna Inteligencja w przetwarzaniu i rozpoznawaniu obrazu oraz grafika 3D w tym Rozszerzona i Wirtualna Rzeczywistość, Amerykańska edycja dziennika New York Times poświęciła artykuł, który dotyczył realizowanych przez BrainScan projektów związanych z wykorzystaniem metod Sztucznej Inteligencji w przetwarzaniu obrazów medycznych. Światowy magazyn TIME nazwał go pionierem e-learning’u w Europie. Jest absolwentem wydziału Informatyki na Politechnice Gdańskiej ze specjalizacją Sztucznej Inteligencji i przetwarzaniu obrazu. Przez 4 lata był kierownikiem działu serwisów internetowych spółki Wirtualna Polska S.A., współtwórca serwisu internetowego dla dzieci „Kolorowe Strony”, który został sprzedany firmie Wirtualna Polska S.A.

Brak powiązań.