Kluczowe działalności

Kluczowe działalności

Model biznesowy Klabater SA

Klabater SA buduje zdywersyfikowany model biznesowy oparty o trzy równoważące się filary: wydawnictwo, studio deweloperskie i porting. Model wydawniczy gwarantuje spółce stabilność przychodów i pozwala na utrzymanie ich poziomu zarówno poprzez wydawanie premier, jak i rozwijanie własnego back-catalogu. Jednocześnie w modelu tym spółka nie ponosi ryzyka finansowania produkcji gier, a jej nakłady finansowe w postaci zaliczek podlegają szybkiemu zwrotowi w pierwszej kolejności po premierze gier. Model produkcyjny pozwala spółce na budowę własnego portfolio gier i generowanie na ich sprzedaży wysokomarżowych przychodów, a z czasem na uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców treści. Model portingowy, jako usługa, stanowi dodatkowe, komplementarne źródło wysokomarżowych przychodów i buduje przewagę konkurencją nad innymi wydawcami na rynku.

Działalność wydawnicza

Głównym obszarem działalności spółki od momentu jej powstania jest działalność wydawnicza w obszarze gier wideo na komputery (klasy PC i Mac) oraz na konsole (PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch). Przyjęty model biznesowy polega na poszukiwaniu, ewaluacji oraz pozyskaniu gier wideo od studiów deweloperskich, a następnie wprowadzaniu ich do sprzedaży na rynku globalnym w formie fizycznej lub cyfrowej. Dystrybucja w modelu fizycznym odbywa się poprzez sieć dystrybutorów i sklepów niezależnych, natomiast w modelu cyfrowym poprzez platformy cyfrowej dystrybucji gier. Gry komputerowe są wydawane w formie cyfrowej za pośrednictwem dedykowanych platform, w szczególności takich jak: STEAM, GOG, GMG, Humble Store, Fanatical, Windows 10 Store, natomiast gry konsolowe poprzez platformy takie jak: Sony PlayStation Network, Microsoft Xbox Live oraz Nintendo Switch eShop.

Klabater SA jako zewnętrzny wydawca stanowi optymalne rozwiązanie dla producentów wchodzących dopiero na rynek, którzy nie posiadają wystarczających środków własnych na sfinansowanie projektu na początkowym etapie rozwoju. Dodatkowym atutem jest dywersyfikacja ryzyka niepowodzenia wydanej gry, które rozkłada się pomiędzy wydawcę i producenta.

Jako wydawnictwo spółka oferuje szeroki wachlarz usług dla twórców gier, wspierając ich na każdym etapie prac, w szczególności w obszarze:

• planowania i realizacji kampanii marketingowych,

• zarządzania produkcją i finansowania,

• cyfrowej i fizycznej dystrybucji na całym świecie,

• lokalizacji gier,

• portingu.

Działalność produkcyjna

Działalność w zakresie produkcji gier jest stosunkowo nowym segmentem działalności biznesowej Klabater SA, który został stworzony w celu wykorzystania doświadczenia spółki w zakresie rozwoju gier oraz możliwości biznesowych jakie daje produkcja autorskich tytułów, w tym osiągania wyższej marżowości w porównaniu do modelu wydawniczego. W ramach działalności produkcyjnej, spółka chce inwestować środki w produkcję gier opartych o własne pomysły oraz pozyskiwać prawa (licencje, IP) do uznanych marek już istniejących, które zgromadziły wokół siebie fanów na całym świecie. W tym celu rozwija własny zespół deweloperski zajmujący się produkcją oryginalnych gier pod marką Kraken Unleashed.

Usługi portingowe

Częścią modelu biznesowego spółka uczyniła również usługi portingowe. W tym celu w I kwartale 2019 r. zbudowała dział zajmujący się przenoszeniem gier z platform PC na platformy konsolowe. W pierwszej kolejności zespół portingowy koncentruje się na świadczeniu usług wewnątrz organizacji, przy grach pozyskanych do wydawnictwa oraz przy produkcjach własnych. W kolejnych latach spółka zamierza zacząć świadczyć usługi portingowe w modelu wydawniczym firmom trzecim – klientom z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.