Strategia

Strategia

Strategia Spółki na lata 2019-2021

Strategia Spółki zakłada dynamiczny rozwój działalności poprzez trzy dopełniające się filary: wydawnictwo gier pochodzących od zewnętrznych dostawców, studio tworzące własne produkcje i porting, czyli usługę przenoszenia gier pomiędzy poszczególnymi platformami sprzętowymi. W efekcie takiego podejścia Spółki, Zarząd zakłada realizację strategii rozwoju opartej jest o zdywersyfikowany model biznesowy, który minimalizuje ryzyko działalności operacyjnej:

 • model wydawniczy, w którym Spółka ma największe doświadczenie, zapewnia powtarzalne przychody przy względnie niskim zaangażowaniu kapitałowym oraz gwarantuje stabilność przychodów zarówno poprzez wydawanie premier jak i rozwijanie własnego back-catalogu,
 • model produkcyjny pozwala Spółce na budowę własnego portfolio gier i generowanie na ich sprzedaży wysokich marż, a z czasem na zmniejszenie udziału w przychodach treści od zewnętrznych dostawców,
 • porting jako usługa stanowi dodatkowe źródło wysokomarżowych przychodów i buduje przewagę konkurencyjną Spółki nad innymi wydawcami na rynku.

Misja Spółki

Misją Spółki jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku wydawniczym wśród podmiotów wywodzących się z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) poprzez zbudowanie silnej marki własnej i odnoszącego sukcesy komercyjne i artystyczne portfolio gier. Spółka chce również produkować gatunkowe, ambitne i bogate narracyjnie gry, oparte o własne autorskie pomysły oraz o pozyskiwane licencje i docelowo stać się liczącym się i docenianym branżowo studiem deweloperskim.

Wizja Spółki

Spółka finansuje zdolnych twórców wspierając każdy etap prac nad ich wyjątkowymi grami. Wspólna praca równa się wspólny sukces.

Strategia Spółki

Realizacja strategii rozwoju zakłada m.in. osiągnięcie zaprezentowanych poniżej celów określonych dla poszczególnych obszarów biznesu.

Model wydawniczy

Strategia Spółki w zakresie działalności wydawniczej zakłada:

 • budowę front catalogu składającego się z minimum trzech multiplatformowych tytułów klasy A/A+ wydawanych rocznie,
 • prowadzenie aktywnych działań prowadzących do pozyskania nowych gier na rynkach rozwijających się, takich jak: LATAM (Ameryka Łacińska), CIS (Wspólnota Niepodległych Państw), CEE (Europa Środkowo-Wschodnia),
 • rozbudowę back catalogu wydawniczego oraz konwersję wydanych dotychczas tytułów na inne platformy sprzętowe,
 • wzmocnienie partnerstwa z Nintendo, Sony i Microsoft poprzez plasowanie nowych produkcji ekskluzywnie na poszczególne platformy,
 • zajęcie dominującej pozycji wśród wydawców w regionie CEE i CIS, stanie się alternatywą dla wydawców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i UE,
 • oferowanie pełnego pakietu usług dla deweloperów gier, od marketingu i PR, poprzez cyfrową i fizyczną dystrybucję, porting, doradztwo i lokalizację aż po usługi pozyskania finansowania w drodze crowdfundingu.

Emitent zaprezentował ponadto listę i charakterystykę gier, które planuje wydać w 2019 i 2020 roku w punkcie 7.2 Opis działalności Emitenta.

Model deweloperski

Strategia Spółki w obszarze produkcji gier obejmuje:

 • rozwój własnego studia deweloperskiego działającego pod marką Kraken Unleashed;
 • rozwój autorskiego IP – Crossroads Inn, poprzez debiut pierwszej własnej produkcji w branży gier wideo, a także produkty komplementarne: gry planszowe, książki i inne,
 • stworzenie kolejnych zespołów realizujących nowe projekty w oparciu o własne lub zakupione IP (prawa autorskie),
 • rozwój kompetencji R&D w zakresie narzędzi i oprogramowania do tworzenia gier.

Emitent wskazał ponadto listę gier, które zamierza wyprodukować i wydać w 2019 i 2020 roku w punkcie 7.2 Opis działalności Emitenta.

Usługi portingowe

Strategia Spółki w obszarze portingu obejmuje rozbudowę działu poprzez poszerzenie kadry specjalistów IT w zakresie przenoszenia gier z PC na platformy konsolowe oraz pozyskanie technologii w obszarze portingu.

Poniższa tabela prezentuje cele przeznaczenia środków pozyskanych w ramach emisji akcji serii C, z podziałem na kategorie, z uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych lub planowanych kosztów oraz z planowanym harmonogramem realizacji poszczególnych celów.