Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej

Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 07/2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 18 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Józefa Kowalskiego.

Jednocześnie w dniu 18 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marcina Wardaszko

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Emitenta przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie 24 godzin od chwili powołania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-06-18 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-06-18 Michał Gembicki Członek Zarządu