Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr: 06/2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Klabater S.A., które odbyło się w dniu 18 czerwca 2021 roku
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta podjętych w dniu 18 czerwca 2021 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-06-18 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-06-18 Michał Gembicki Członek Zarządu