Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej

Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr: 08/2021
Data sporządzenia: 2021-06-18
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 7/2021, opublikowanego w dniu 18 czerwca 2021 r., w załączeniu przekazuje życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej, wymagany zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. życiorys zawodowy Pana Marcina Wardaszko.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New-Connect”.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-06-18 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-06-18 Michał Gembicki Członek Zarządu