Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku

Raport bieżący nr: 12/2021
Data sporządzenia: 2021-05-21
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 18 czerwca 2021 roku
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Emitenta Klabater S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2021 roku (dalej „ZWZ”) na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek, Maja Matiakowska, Anna Szczepańska s.c, adres: ul. Grzybowska 2 lok. 33, 00-131 Warszawa.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-21 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-21 Michał Gembicki Członek Zarządu

 

Klabater S.A. ZWZ 2020 – projekty uchwał

Klabater S.A. ZWZ 2020 – formularz pełnomocnictwa

Klabater S.A. ZWZ 2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Klabater S.A. ZWZ 2020 – informacja o ogólnej liczbie głosów