Raport bieżący nr: 08/2022
Data sporządzenia: 2022-06-28
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w przedmiocie powołania na kolejną kadencję następujący skład Zarządu:
1.Michała Gembickiego – jako Członka Zarządu
2.Roberta Wesołowskiego – jako Członka Zarządu.Życiorysy zawodowe członków Zarządu Emitenta, wymagane zgodnie z par. 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-06-28 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-06-28 Michał Gembicki Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI: