Raport roczny za 2021 rok

Raport roczny za 2021 rok

Raport bieżący nr: 03/2022
Data sporządzenia: 2022-03-21
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Raport roczny za 2021 rok
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2021.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-03-21 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-03-21 Michał Gembicki Członek Zarządu