Raport roczny za 2019 rok

Raport roczny za 2019 rok

Raport bieżący nr: 02/2020
Data sporządzenia: 2020-03-20
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Raport roczny za 2019 rok
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-03-20 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-03-20 Michał Gembicki Członek Zarządu