Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr: 04/2021 Data sporządzenia: 2021-05-14 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport roczny za 2020 rok

Raport bieżący nr: 02/2021 Data sporządzenia: 2021-03-19 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2020 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr: 08/2020 Data sporządzenia: 2020-11-13 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport okresowy za III kwartał 2020 roku Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za II kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr: 06/2020 Data sporządzenia: 2020-08-14 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport okresowy za II kwartał 2020 roku Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za I kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr: 03/2020 Data sporządzenia: 2020-05-15 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport okresowy za I kwartał 2020 roku Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport roczny za 2019 rok

Raport bieżący nr: 02/2020 Data sporządzenia: 2020-03-20 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport roczny za 2019 rok Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020

Raport bieżący nr: 01/2020 Data sporządzenia: 2020-01-15 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020 Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku

Raport bieżący nr: 04/2019 Data sporządzenia: 2019-11-14 Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna Temat: Raport okresowy za III kwartał 2019 roku Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW Treść raportu: Zarząd Klabater S.A.