Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Raport bieżący nr: 08/2020
Data sporządzenia: 2020-11-13
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Raport okresowy za III kwartał 2020 roku
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-11-13 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-11-13 Michał Gembicki Członek Zarządu