Raport okresowy za II kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna

Raport okresowy za II kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna

Data sporządzenia: 2021-08-13
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Raport okresowy za II kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-08-13 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-08-13 Michał Gembicki Członek Zarządu