Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna

Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr: 04/2021
Data sporządzenia: 2021-05-14
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Klabater Spółka Akcyjna
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2021 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-14 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-14 Michał Gembicki Członek Zarządu

Raport kwartalny Klabater SA 01-01-2021 – 31-03-2021.pdf