Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 21 grudnia 2020 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 21 grudnia 2020 roku

Raport bieżący nr: 18/2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Klabater S.A. na dzień 21 grudnia 2020 roku KLABATER S.A. (PLKLBTR00014)
Podstawa prawna: Inne uregulowania.
Treść raportu: Zarząd Emitenta Klabater S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 grudnia 2020 roku _dalej „NZWZ”_, na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jacek Nalewajek, Maja Matiakowska, Anna Szczepańska Notariusze Spółka cywilna 00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 2 lokal 33.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NZWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NZWZ
2/ Projekty uchwał na NZWZ
3/ Wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją od głosowania

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-11-24 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-11-24 Michał Gembicki Członek Zarządu