Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Raport bieżący nr: 14/2022
Data sporządzenia: 2022-11-02
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 25 stycznia 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za III kwartał 2022 roku był termin 14 listopada 2022 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-02 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2022-11-02 Michał Gembicki Członek Zarządu