Zmiana daty premiery gry Kaiju Wars na platformie Nintendo Switch

Zmiana daty premiery gry Kaiju Wars na platformie Nintendo Switch

Raport bieżący nr: 24/2022
Data sporządzenia: 2022-11-14
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Zmiana daty premiery gry Kaiju Wars na platformie Nintendo Switch
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd spółki Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: „Spółka”, „Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2022, z dnia 11 sierpnia 2022 r., informuje o zmianie daty premiery gry Kaiju Wars _”Gra”_ na platformie Nintendo Switch z dnia 8 grudnia 2022 r. na dzień 20 grudnia 2022 r.

Przesunięcie daty premiery Gry jest spowodowane przedłużeniem procesu certyfikacji Gry na platformie Nintendo Switch.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-14 Robert Wesołowski Członek Zarządu