Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr: 17/2023
Data sporządzenia: 2023-06-30
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2023 roku [„ZWZ”].
Porozumienie Akcjonariuszy Roberta Wesołowskiego [„RW”] i Michała Gembickiego [„MG”]:
-liczba głosów na ZWZ – 5.013.866 _z czego RW przysługiwało – 2.705.811 głosów, a MG – 2.308.055 głosów_

– udział w głosach na ZWZ – 100,00% _z czego RW przysługiwało – 53,97% udziału w głosach na ZWZ, a MG – 46,03 udziału w głosach na ZWZ_

– udział w ogólnej liczbie głosów – 63,71% _z czego RW – 34,38%, a MG – 29,33%_

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-30 Robert Wesołowski Członek Zarządu