Uzupełnienie raportu ESPI nr 11/2023 informującego o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Uzupełnienie raportu ESPI nr 11/2023 informującego o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr: 16/2023
Data sporządzenia: 2023-06-24
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Uzupełnienie raportu ESPI nr 11/2023 informującego o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] w związku z omyłkowym brakiem załączenia do opublikowanego w dniu 16 czerwca 2023 r. raportu ESPI nr 11/2023, informującego o otrzymaniu przez Spółkę zawiadomienia sporządzonego przez Michała Gembickiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki, w załączeniu przekazuje przedmiotowe zawiadomienie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-24 Robert Wesołowski Członek Zarządu