Ustalenie nowego terminu wydania gry „From Shadows” na platformę Sony PlayStation 4 i PlayStation 5

Ustalenie nowego terminu wydania gry „From Shadows” na platformę Sony PlayStation 4 i PlayStation 5

 

Raport bieżący nr: 11/2021
Data sporządzenia: 2021-05-13
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Ustalenie nowego terminu wydania gry „From Shadows” na platformę Sony PlayStation 4 i PlayStation 5
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 (dot. zawarcia aneksu do umowy wydawniczej i ustalenia daty premiery gry „From Shadows” w wersji na platformy konsolowe) informuje o ustaleniu nowego terminu wydania gry „From Shadows” (dalej: „Gra”) na platformę konsolową Sony PlayStation 4 i PlayStation 5. Nowy termin wydania Gry na wskazane platformy ustalono na dzień 26 maja 2021 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, że niewydanie Gry w terminie pierwotnie określonym, tj. w dniu 28 kwietnia 2021 r. było spowodowane opóźnieniem w zatwierdzeniu finalnej ceny wydania przez platformę sprzedaży.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-13 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-13 Michał Gembicki Członek Zarządu