Ustalenie daty premiery gry „Heliborne” na platformę konsolową Xbox One i Xbox Series X|S

Ustalenie daty premiery gry „Heliborne” na platformę konsolową Xbox One i Xbox Series X|S

 

Raport bieżący nr: 13/2021
Data sporządzenia: 2021-05-27
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Ustalenie daty premiery gry „Heliborne” na platformę konsolową Xbox One i Xbox Series X|S
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że doszło do ustalenia daty premiery gry „Heliborne” („Gra”) na platformę konsolową Xbox One i Xbox Series X|S na dzień na 16 czerwca 2021 r.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że jest producentem i wydawcą Gry.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-27 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-27 Michał Gembicki Członek Zarządu