Ustalenie daty premiery gry „Crossroads Inn” na platformę konsolową Microsoft Xbox

Ustalenie daty premiery gry „Crossroads Inn” na platformę konsolową Microsoft Xbox

 

Raport bieżący nr: 8/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Ustalenie daty premiery gry „Crossroads Inn” na platformę konsolową Microsoft Xbox
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że doszło do ustalenia daty premiery gry „Crossroads Inn” („Gra”) na platformę konsolową Microsoft Xbox One oraz Xbox Series X/S na dzień na 19 Maja 2021 r.

Jednocześnie Emitent wyjaśnia, że jest producentem i wydawcą Gry.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-04 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-04 Michał Gembicki Członek Zarządu