Przesunięcie daty premiery gry This is the Zodiac Speaking

Przesunięcie daty premiery gry This is the Zodiac Speaking

Raport bieżący nr: 15/2020
Data sporządzenia: 2020-09-07
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Przesunięcie daty premiery gry This is the Zodiac Speaking
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2020, informuje, że Emitent podjął decyzję o zmianie daty premiery gry This is the Zodiac Speaking _”Gra”_ w wersji na PC i w wersji na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Emitent jest wydawcą Gry.

Premiera Gry w wersji na platformy konsolowe oraz w wersji na komputery PC nastąpi w dniu 15 października 2020 r.

Decyzja o przesunięciu daty premiery Gry jest spowodowana wydłużeniem procesu certyfikacji Gry na platformach konsolowych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-09-07 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-09-07 Michał Gembicki Członek Zarządu