Przesunięcie daty premiery gry The Amazing American Circus

Przesunięcie daty premiery gry The Amazing American Circus

 

Raport bieżący nr: 9/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta: KLABATER S.A.
Temat: Przesunięcie daty premiery gry The Amazing American Circus
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2021 z dnia 4 lutego 2021 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie daty premiery gry The Amazing American Circus _”Gra”_ wersji na PC oraz na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch.
Nowa data premiery Gry w wersji na platformy konsolowe oraz w wersji na komputery PC została ustalona na dzień 12 sierpnia 2021 roku.Decyzja o przesunięciu daty premiery spowodowana jest koniecznością poświęcenia dodatkowego czasu na prace deweloperskie, w tym na przygotowanie wersji na platformy konsolowe oraz przeprowadzeniem działań_QA_ pod postacią zamkniętych i publicznych beta-testów.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2021-05-06 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2021-05-06 Michał Gembicki Członek Zarządu