Przesunięcie daty premiery gry SkyHill: Black Mist 2 w wersji na platformy konsolowe

Przesunięcie daty premiery gry SkyHill: Black Mist 2 w wersji na platformy konsolowe

Raport bieżący nr: 17/2020
Data sporządzenia: 2020-11-03
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Przesunięcie daty premiery gry SkyHill: Black Mist 2
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2020 oraz raportu bieżącego nr 11/2020 informuje, iż z uwagi przedłużające się prace developerskie, Emitent podjął decyzję o ponownej zmianie daty premiery gry SkyHill: Black Mist 2 _”Gra”_ w wersji na platformy konsolowe Microsoft Xbox One, Sony PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Emitent jest wydawcą Gry.

Premiera Gry w wersji na platformy konsolowe nastąpi w dniu 25 luty 2021 r.

Decyzja o przesunięciu daty premiery Gry podyktowana jest jak poprzednio potrzebą zapewnienia dodatkowego czasu na prace związane z testowaniem gry i usunięciem wykrytych błędów. W ocenie Zarządu Emitenta czas uzyskany w wyniku przesunięcie daty premiery pozwoli na poprawę jakości finalnego produktu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2020-11-03 Robert Wesołowski Członek Zarządu
2020-11-03 Michał Gembicki Członek Zarządu