Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr: 13/2023
Data sporządzenia: 2023-06-22
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Michała Gembickiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, w wyniku czego, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Michała Gembickiego w dniu 21 czerwca 2023 r. transakcji zbycia 363.636 akcji Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-22 Robert Wesołowski Członek Zarządu