Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr: 11/2023
Data sporządzenia: 2023-06-16
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone przez Michała Gembickiego – Członka Rady Nadzorczej Spółki tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, w wyniku czego, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Michała Gembickiego w dniu 16 czerwca 2023 r. transakcji objęcia 294.545 akcji Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-06-16 Robert Wesołowski Członek Zarządu