Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr: 21/2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:

Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Spółka”, „Emitent”], informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 8 listopada 2022 roku, sporządzonego przez Roberta Wesołowskiego Członka Zarządu Spółki tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Spółka powzięła informację o dokonaniu przez Roberta Wesołowskiego transakcji przyznania mu w dniu 7 listopada 2022 r. nieodwołalnego prawa do nabycia 1.328.000 akcji Spółki.

Emitent w załączeniu umieszcza treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2022-11-08 Robert Wesołowski Członek Zarządu