Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku

Raport bieżący nr: 01/2023
Data sporządzenia: 2023-01-05
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”,„Spółka”] podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych przez Emitenta w 2023 roku.

Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r. – 14 sierpnia 2023 r.

– raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r. – 14 listopada 2023 r.

– raport okresowy roczny za 2022 r. – 21 marca 2023 r.

W nawiązaniu do możliwości dotyczącej publikacji raportu rocznego w terminie nie później niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy, Zarząd Emitenta, zgodnie z §6 ust. 10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” informuje, że nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu okresowego za IV kwartał 2022 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-01-05 Robert Wesołowski Członek Zarządu