Raport roczny za 2022 rok

Raport roczny za 2022 rok

Raport bieżący nr: 03/2023
Data sporządzenia: 2023-03-20
Skrócona nazwa emitenta: Klabater Spółka Akcyjna
Temat: Raport roczny za 2022 rok
Typy rynków: NewConnect – Rynek Akcji GPW
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2022.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-03-20 Robert Wesołowski Członek Zarządu