Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Raport okresowy za II kwartał 2023 roku

Raport bieżący nr: 11/2023
Data sporządzenia: 2023-08-04
Skrócona nazwa emitenta: Klabater SA
Temat: Raport okresowy za II kwartał 2023 roku
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Treść raportu: Zarząd Klabater S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2023 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja
2023-08-04 Robert Wesołowski Członek Zarządu